Grethe Fioole - Secretariaat

Bestuursleden & initiatiefnemers:

Frans van Luit -
Voorzitter / penningmeester en  initiatiefnemer

Grethe Fioole -

Secretariaat / initiatiefnemer

Bianca de Wit - algemeen bestuurslid

Eddy van Veen -
algemeen bestuurslid

Wendy Holkamp - algemeen bestuurslid